شما در سفربه آنتالیا می توانید قسمتی از وقت خود را به خرید اختصاص دهید که یکی از بخشهای جذاب سفر خواهد بود.

بازارهای هفتگی آنتالیا

در این میان،از جمله این مراکز خرید بازارهای هفتگی آنتالیا میباشند.این بازارهای هفتگی آنتالیا یکی از جاهایی است که میتوان بیشتر با عادات غذایی مردم این شهر آشنا شد.

معمولا این بازارها در روزهای مختلف هفته و در مکانهای متفاوتی از شهر آنتالیا برپا خواهند شد که گاهی تخفیفهای خوبی هم می توان در آنجا مشاهده کرد.

در زیرلیست بازارهای هفتگی آنتالیا را به شما معرفی میکنیم:

1. شنبه بازار - خیابان Tekelioglu در حوالی کوچه های 1939 و 1941

2. سه شنبه بازار- خیابان لارا مابین خیابانهای metin و lara در حوالی کوچه1470

3. چهارشنبه بازار- تقاطع خیابان sarampol و Sukullu که یک پارکینگ بزرگ دو طبقه متعلق به شهرداری وجود دارد که گاه گاهی بازار هفتگی در آن برپا میگرد

بازارهای هفتگی آنتالیا

4. پنج شنبه بازار -خیابان روبروی هتل فالز به نام Tarik akiltopu خیابان حامدیه hamidiye