مرکزخرید دیپو ( Deepo Outlet Center ) یکی دیگر از مراکز  خرید معروف آنتالیامی باشدکه حدود 80 مغازه و 15 رستوران دارد. تنها میدان اسکی روی یخ شهر , در این مرکز خرید واقع شده است.

مرکز خرید دپو

مرکز دیپو در بخش شرقی آنتالیا قرار داشته و ارزش دیدن برای گردشگران تور آنتالیا را دارد.