طاق نصرت

یکی دیگر از دیدنیهای آنتالیا دروازه هادريان يا هادريانوس يا اوچ کاپيلار (سه دروازه)، يک طاق نصرت می باشد که به نام امپراتور رومي، هادريان، بنا شد

و امروزه از دیدنی های ترکیه آنتالیا است سه دروازه افسانه ای که منتهی میشود به طاق نصرت شکوه بی نظیری در آن نمایان است که اگر با تورآنتالیا تشریف میاورید از این مکان حتما دیدن کنید.