ماناوگات

ماناوگات رودخانه اي بي نظير که از جنوب کوه هاي طرس کشیده شده است و به در ياي مديترانه ميپيوندد . بهترين راه بازديد از اين رودخانه گشت با کشتي ست که از کنار شهر زيباي سيده عبور مي کند و فرصتي براي بازديد از مناظر ديدني اطراف را به ارمغان مي اورد . 

زمان تاسيس ماناوگات به طور دقيق معلوم نیست ، اما200-150  سال قبل از ميلاد تخمين زده مي شود . چنانچه از مدارک فهميده مي شود ، حمل بار و انسان از روزگاران اوليه تا سالهاي اخير بر روي رودخانه ماناوگات انجام شده است. ماناوگات در سال 1913 يک روستاي جمهوريه ترکيه گردید. آبشار ماناوگات در 4 کيلومتري شمال ماناوگات قرار دارد. يکي از نقاط زيباي مورد علاقه ترکها در آنتالیا و همچنين بازديدکنندگان خارجي  و تورهاست.