مسجد کنگره دار

ييولي ميناره لي توسط سلطان علاء الدين كي قباد سلطان سلجوقي در قرن 13  در مركز شهر ساخته شد. اين مسجد با مناره هاي زيبايش امروز به يك سمبل در شهر آنتاليا مبدل شده است.

مدرسه كاراتاي - مدرسه علوم ديني كه در منطقه داخل قلعه كاله ايچي واقع شده است. اين مدرسه از همان ابتداء در زمينه حكاكي بر روي سنگ در زمره بهترين مدارس در دوران سلجوقيان به شمار مي آمده است. از ديگر مناطق ديدني شهر مي توان به 2 مسجد كه در زمان عثمانيان بنا شده است نيز اشاره كرد.