پاموک کاله

شاید اگر پاموک کاله را ببینید پی خواهید برد که این پدیده از عجایب جهان می باشد و کمتر کسی است که به آنتالیابرود و این مکان را نبیند.

 

در این منطقه آب های کالسیوس که دمایی حدود ۳۵درجه سانتی گراد دارند از ارتفاعی صد متری به پایین می ریزند و محل ریزش آن ها به استخرهای گرمی تبدیل شده که هم به علت گرمای آب و هم بخاطر تلالو نور زیبایی خاص و جلوه ای پیدا کرده که مسافران از آن استقبال زیادی می کنند. مردم این محل به آن قصر پنبه ای می گویند. جالب است که هم در این آب شنا میکنند و هم تفریح می کنند هم از خاصیت درمانی آب بهره مند میشوند.