فاسلیس که در ۳۵ کیلومتری آنتالیا قرار داردو یکی از مکانهای دیدنی ، تور آنتالیا می باشد.

فاسلیس

یک شهر باستانی و قدیمی بازرگانی و تجاری بود که به خاطر بنادرش شهرت داشت.امروزه این منطقه شامل پارک ملی می باشد و مناطق اطرافش که ویژه پیکنیک است به روی عموم باز می باشد.