برای تجربه ی چیزی متفاوت می توانید یك سفر رافتینگ در آنتالیا را امتحان كنید. یکی از جاذبه های منحصر بفرد آنتالیا برای تورها رافتینگ می باشد.

 رافتینگ آنتالیا

.در یك روز هیجان انگیز شما می توانید در حالیكه جنگلهای زیبای سدر به خصوص در پارك ملی دره پلدار (Körpülü Canyon) را تماشا می كنید بر روی امواج خروشان رودخانه قایق سواری كنیدآژانسهای زیادی است كه شما می توانید بلیتهای سفر رفتینگ و قایق را از آنها تامین كنید. سفر ممكن است از یك تا شش ساعت طول بكشد و همراه یك غذای دریایی است.