یکی از بهترین راه ها برای درک زیبایی آنتالیا گشتن بوسیله ی جیپ های صحرایی در کوه های توروس می باشد و جاذبه بسیاری برای تورها است.

جیپ سافاری

دراین گشت یک روزه چیزهایی را تجربه می کنید که ازچشم بیشترگردشگرانی که به تور آنتالیا سفرمی کنند دور مانده است.چشم اندازهای فوق العاده زیبای آنتالیا، دیدن روستاهای ترکیه دردل کوه این گشت یک روزه را که ۱۰ ساعت به طول می انجامد، لذت بخش تر می کند.