افرادی که تور آنتالیا را انتخاب می کنند بیشتر وقت خود را به تفریح اختصاص میدهند یکی از تفریحات آنتالیا ، بهره گیری از طبیعت زیبای این استان ساحلی ترکیه می باشد.

دهکده چیرالی

از جمله مناطق طبیعی و زیبای آنتالیا ، دهکده چیرالی می باشد که ساحل تمیز و طولانی اش ، گردشگران بسیاری را جذب می کند . دهکده چیرالی در منطقه کمر قرار گرفته است .