Back to Top

شهر تاریخی پرگه Perge

شهرتاریخی برگه

شهر تاریخی پرگه ، معابدی که نیمی از آن ها نابود شده اند و میدان بزرگ با ستون های عظیم آن همگی یاد آور گذشته هستندکه در 17کیلومتری شرق آنتالیا قرار دارد. این شهر در گذشته پایتخت Pamphylia بوده که زمانی ها یونانی ها و بعدها رومی ها در آن حکمرانی می کردند.

ماناوگات

ماناوگات

ماناوگات رودخانه اي بي نظير که از جنوب کوه هاي طرس کشیده شده است و به در ياي مديترانه ميپيوندد . بهترين راه بازديد از اين رودخانه گشت با کشتي ست که از کنار شهر زيباي سيده عبور مي کند و فرصتي براي بازديد از مناظر ديدني اطراف را به ارمغان مي اورد . 

صفحه4 از9